Business skjortor funkar alltid

2016-04-29 Category :Allmänt 0

Business Skjortor

Det kan vara en bra idé att klä sig i business skjortor när man går till jobbet. Detta visar på att man är ambitiös och att man tar sitt arbete seriöst. Naturligtvis beror det på vad för typ av arbete du har, men det som menas här är alla typer av jobb där du befinner dig inomhus, exempelvis på olika typer av kontor.

Att klä sig i business skjortor visar att du vill klättra i företaget. Kläder har stort symboliskt värde, allting du har på dig skickar ut signaler som antingen är positiva, negativa eller förvirrande. Att klä sig i business skjortor visar att du vill få mer ansvar inom företaget, att du vill klättra i hierarkin och att du är mer lik chefen än dina kollegor. Detta är en klassisk idé inom val av kläder till arbete.

Men du kan också göra helt tvärtom. Väljer du att helt frångå normerna och inte alls klä dig business skjortor trots att både chefen och kollegorna gör det så behöver du ha en tydligt plan kring det valet. Om du väljer att helt strunta i normerna kring kläder så betyder det att du väljer att ställa dig över dessa normer. Du skickar ut signaler som visar att du inte behöver klä dig på ett specifikt sätt för att vara användbar. Du är så pass duktig på det du gör att normerna inte påverkar dig. Den du är vilar inte på normerna utan på dina kunskaper och kvaliteter som du har. Om det är på detta viset så kan det vara ett smart drag att välja bort business skjortor och klä dig mer avslappnat.

Men var försiktig, oavsett val. Väljer du alldeles för fina kläder för din position kan det skicka ut signaler om att du tror dig vara bättre än du är. På samma sätt kan valet av att strunta i normerna förstöra för dig om du inte är riktigt duktig på dina uppgifter. Är du osäker på din roll bör du klä dig i vanliga business skjortor, som de allra flesta gör.

 

Daniel “DF” gästbloggar om säljkurser

2016-03-22 Category :Allmänt 0

Imagine DFVarje år spenderar företag mycket pengar på olika typer av säljkurser. Ändå är det många som tycker att deras anställda inte får den information och kunskap de bör. Det beror inte på att alla säljkurser är dåliga, utan snarare på att de anställda inte vet hur de ska få ut det mesta av kursen eller att kursen inte är den som de behöver.

Kursen bör först och främst vara anpassad efter företaget. Antingen att kursen redan erbjuder det ni letar efter eller att kursen är flexibel för att anpassas för varje kurstillfälle. Det ska vara klart mellan den eller de som leder kursen och du som skickar dina anställda till dem vad det är ni vill få ut av kursen och vilka delar som är särskilt relevanta för er. Detta gör att dina anställda kan börja använda vad de lärt sig omedelbart. De ska inte behöva fundera på hur de ska nyttja sina nya kunskaper i yrket, det ska vara självklart för dem.

Generellt sett är kortare pass bättre än långa. En halvdags eller heldags -utbildning där man går igenom några få ämnen följt av praktisk användning är bättre än en utbildning som håller på i flera dagar utan någon praktisk applikation. Tänk på att våra hjärnor inte kan ta in hur mycket nya information som helst. För mycket information resulterar snarare i att vi känner oss överväldiga vilket gör oss mindre mottagliga.

Informationen ska sedan finnas tillgänglig för att gå tillbaka till och kolla på även efter att kursen är slut. Att dela ut papper under kursen kommer bara att leda till en snabb skumläsning för att sedan återgå till att titta på sina telefoner. Kursdeltagarna behöver bli aktivt involverade och lyssna under utbildningen, uppmuntra dem hellre till att själva ta anteckningar under kursen och skicka först efteråt ut en sammanfattning av vad som har gåtts igenom.

Teknologi används ofta när det är möjligt. Kursledare använder PowerPoints, videor, och engagerande information och statistik för att hjälpa förståelsen och inlärningen. Tekniken vi har tillgång till bör utnyttjas, men på rätt sätt. Att alla sitter med varsin mobiltelefon är knappast gynnande för utbildningen.

Dina anställda ska veta vad det är som förväntas av dem. Mål för försäljningen brukar sättas upp under kursen. Se till att följa upp dessa för att uppmuntra dem att fortsätta lära sig.

Signerat

Daniel “DF” från säljbloggen imaginedf.se

Smart tidsregistering – var du än befinner dig

2015-10-09 Category :Allmänt 0

Ny teknik revolutionerar många delar i vår värld idag, även i byggbranschen där tidsregistrering är en sådan. Det hela är både enkelt och genialiskt. Med tidsregistrering som Bygglet erbjuder blir tidsrapporteringen både smidigare och mer korrekt än tidigare. Det gäller för byggarbetare men också för arbetsledare och andra företagschefer av olika slag.

Det som gör denna tidsregistrering så mycket bättre än den gamla och klassiska är att den går att göra var som helst nyttjaren befinner sig. Via smartphones eller surfplattor kan de direkt fylla i sin tidsregistrering. Hur lång tid det tagit med olika slags arbetsuppgifter samt hur mycket material som använts till arbetet är två exempel på vad som går att använda tidsregistrering till. Dessutom går här att lämna kommentarer och annat som kan vara till hjälp på många sätt. Sist men inte minst kan löneunderlaget tas ut direkt från detta system vilket förenklar mycket för de som arbetar med dessa detaljer.

Tid är pengar

Tillsammans med den tidsregistrering som Bygglets program erbjuder finns många andra tjänster som förenklar arbetet. Du kan skapa offerter enkelt online och maila den direkt till en kund från programmet. Du kan använda det för att ha koll på företagets fakturor och ha åtkomst till dem var du än är. Med fakturor menas de fakturor ni skickar ut och de fakturor ni får. Detta är bara några få tjänster som tillkommer, utöver tidsregistrering.

Dessa tjänster är inte gjorda för att det ska bli enklare för er så att ni slipper göra mer jobb. De finns där så att ni kan göra jobbet bättre och fokusera på de delar som är viktigare. Mycket tid kan spara på grund av smidigare tidsregistrering och många förhinder kan tas bort. Istället för att skjuta upp arbeten tills nästa dag kan de snabbt åtgärdas. Har du aldrig testat en tjänst som den Bygglet erbjuder är det dags.

Har du koll på reglerna för revisor och revisionsbyrå

2015-09-03 Category :Allmänt 0

En revisor är en person vars uppgift är att granska dig eller ditt företags ekonomiska situation. Det kallas att revisorn gör revision av bolaget eller föreningen, eller vad det nu kan vara. Revisorn ska oberoende granska bokföring och andra dokument och sedan intyga att allting stämmer och att bokföringen följer de lagar och regler som finns. En revisor är i de flesta fallen anställd av en revisionsbyrå.

Vem får då kalla sig revisor och jobba på en revisionsbyrå? Egentligen vem som helst. Det finns inga regler för vem som får kalla sig för revisor, en ideel person kan till exempel vara revisor i en liten förening. Men för att vara skyddad under den s.k. revisorslagen så måste revisorn vara auktoriserad.

För att bli auktoriserad revisor och få jobb på en revisionsbyrå så krävs en kandidatexamen i ekonomi och sedan tre års kvalificerad praktik följt av en revisorsexamen hos RN. Med andra ord krävs det en del utbildning för att bli auktoriserad hos en revisionsbyrå.

Om du måste anställa en revisor från en auktoriserad revisionsbyrå eller om du kan ta någon från det egna ledet varierar beroende på hur stort bolag du har. Mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag i Sverige kan sedan 2010 välja bort revisor i bolagsordningen. Förutsättningarna är b.la. att företagets nettoomsättning under tre miljoner kronor. I dessa fall behövs inte någon revisionsberättelse skickas med årsredovisningen till Bolagsverket.

Ett större företag har dock krav på att ha en auktoriserad revisor. Stora bolag kan dessutom välja att utse en hel revisionsbyrå som revisor, förutsatt att den är auktoriserad.

Så ser reglerna ut för att anställa revisor eller revisionsbyrå, det är viktigt att som företagare ha koll på reglerna. Dessutom förhindrar du eventuella fel i din bokföring om du låter en revisionsbyrå se över din bokföring innan du gör bokslut.

Vårdnadstvist – en jobbig men nödvändig process

2015-08-13 Category :Allmänt 0

Det finns många olika tragedier som kan hända en familj. Alla är givetvis tragiska och jobbiga på sitt eget sätt. Den tiden som följer en skilsmässa är en tuff period för alla parter, både för föräldrar, barn och närstående. Dagens blogginlägg kommer fokusera på en av de problematiska delarna, vårdnadstvister. Vissa föräldrar kommer snabbt och enkelt överens om villkor för vårdnad, medan andra inte kommer överens.

Det är egentligen inget konstigt att man inte kommer överens. Det är en pressad tid med olika viljor och dessutom spela ofta sorg, svek och ilska stor roll i den ene eller båda parters åsikter.

Om du har hamnat i en situation där du och din separerade partner inte kan komma överens om vårdnaden så kan det bli så att ni måste söka juridisk hjälp. Detta är givetvis inte det första steget. Kommunen arrangerar samarbetssamtal där kompetenta experter hjälper föräldrarna att komma överens om ett upplägg som alla är nöjda med.

Skulle inget annat funka, så kan det gå till en juridisk vårdnadstvist. Den börjar med en stämning från någon av parterna och de får sedan anlita varsitt juridiskt ombud som skall representera intressena för föräldern.

En sån här process fungerar i slutändan egentligen som vilken rättslig process som helst där allting avslutas i rättssalen.

Vi hoppas att du som läser slipper hamna i en vårdnadstvist, men vi vet alla att livet kan vara föränderligt och saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig. Behöver du anlita ett juridiskt ombud så anlita en advokat från en byrå med lång erfarenhet av familjefrågor.

Medarbetarundersökning

2015-06-22 Category :Allmänt 0

För många företag är den stora personalomsättningen idag ett bekymmer. Anställda tenderar att vara rörligare än någonsin på marknaden, och det är inte ovanligt att en 25-åring redan har haft fler anställningar än sina far- och morföräldrar haft under hela sin yrkeskarriär. Att få medarbetare att stanna kvar på sin arbetsplats är därför a och o för många företag.

Genom att göra en medarbetarundersökning kan du som företagare sätta fingret på vad som dels är bra, dels vad som är mindre bra på din arbetsplats. När du fångar upp dina anställdas – och framför allt dina nya medarbetares – åsikter kring arbetsmiljö, kollegor och arbetsbelastning, då får du också möjlighet att genomföra nödvändiga justeringar som påverkar personalens motivation att stanna kvar.

När du får resultatet från en medarbetarundersökning, får du svart på vitt vilka förändringar som är nödvändiga för att dina anställda ska känna en tillfredsställelse över att vara kvar på arbetsplatsen. Områden som tas upp i en medarbetarundersökning är förutom arbetsmiljö och arbetsbelastning, även relationen till kollegor och chefer. Resultatet från den första medarbetarundersökningen tenderar att definiera områden som är nödvändiga att arbeta med för att skapa en bra arbetsplats. En andra medarbetarundersökning bör dessutom göras efter en tid för att se över vilka resultat som har uppnåtts utifrån de ändringar som tidigare har kommit fram som prioriterade – och som förhoppningsvis också har genomförts.

Medarbetarundersökningar är något som borde göras av samtliga företag, och något som är att se som en ren hälsofaktor i ett välfungerande företag. De anställda är de absolut och enskilt viktigaste resurserna, och deras trohet och lojalitet är för många företag i det närmaste ovärderlig. Att då ta fram en medarbetarundersökning är därför en av de enklaste metoderna för att skapa ett gott företagsklimat där samtliga medarbetare trivs och känner att de även fortsättningsvis kan utföra ett bra arbete.

Redovisningen

2012-11-21 Category :Allmänt 0

En viktig punkt på de flesta styrelsemöten är ekonomi och den ekonomiska redovisningen. Ofta fastnar många möten vid den här punkten. Vi anser att det är mycket viktigt att ha en god bokföring och att snabbt sköta den löpande redovisningen. Det är också viktigt med snabb revision och inlämnande av bokslutet till bolagsverket, detta för att inte hamna efter och för att ha en uppdaterad och klar bild av företagets finansiella situation i god tid. Läs om bra redovisning hos Dubois Revision, Stockholm.

Kvotering?

2012-09-04 Category :Allmänt 0

En alltid så intressant fråga är könsfördelningen i styrelsen. De stora börsbolagen har genom tiderna haft väldigt låg andel kvinnliga ledamöter i sina bolagsstyrelser. När det gäller VDn på företaget är det bara nån procent eller två som är kvinnor i det svenska bolagslivet (börsbolag). Vilka är dina åsikter när det gäller kvinnliga bidrag till styrelser. Till vilken nivå ska det kvoteras in? Är det viktigt att ha många kvinnor med, ska det vara en majoritet av män? eller vad tycker ni?

Välkommen till styrakad.se!

2012-04-24 Category :Allmänt 0

Kul att du hittade till vår nystartade sajt. Vi har skapat denna informationsida/blogg för att dela med oss av vår information, insikt och kunskap om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft i de mindre och medelstora företagen. Om du har frågor eller tips så är kommentarsfältet alltid där!