Home> Blog Archives

Blog Archives

Business skjortor funkar alltid

2016-04-29 Category :Allmänt 0

Business Skjortor

Det kan vara en bra idé att klä sig i business skjortor när man går till jobbet. Detta visar på att man är ambitiös och att man tar sitt arbete seriöst. Naturligtvis beror det på vad för typ av arbete du har, men det som menas här är alla typer av jobb där du befinner dig inomhus, exempelvis på olika typer av kontor.

Att klä sig i business skjortor visar att du vill klättra i företaget. Kläder har stort symboliskt värde, allting du har på dig skickar ut signaler som antingen är positiva, negativa eller förvirrande. Att klä sig i business skjortor visar att du vill få mer ansvar inom företaget, att du vill klättra i hierarkin och att du är mer lik chefen än dina kollegor. Detta är en klassisk idé inom val av kläder till arbete.

Men du kan också göra helt tvärtom. Väljer du att helt frångå normerna och inte alls klä dig business skjortor trots att både chefen och kollegorna gör det så behöver du ha en tydligt plan kring det valet. Om du väljer att helt strunta i normerna kring kläder så betyder det att du väljer att ställa dig över dessa normer. Du skickar ut signaler som visar att du inte behöver klä dig på ett specifikt sätt för att vara användbar. Du är så pass duktig på det du gör att normerna inte påverkar dig. Den du är vilar inte på normerna utan på dina kunskaper och kvaliteter som du har. Om det är på detta viset så kan det vara ett smart drag att välja bort business skjortor och klä dig mer avslappnat.

Men var försiktig, oavsett val. Väljer du alldeles för fina kläder för din position kan det skicka ut signaler om att du tror dig vara bättre än du är. På samma sätt kan valet av att strunta i normerna förstöra för dig om du inte är riktigt duktig på dina uppgifter. Är du osäker på din roll bör du klä dig i vanliga business skjortor, som de allra flesta gör.