Home> Blog Archives

Blog Archives

Daniel “DF” gästbloggar om säljkurser

2016-03-22 Category :Allmänt 0

Imagine DFVarje år spenderar företag mycket pengar på olika typer av säljkurser. Ändå är det många som tycker att deras anställda inte får den information och kunskap de bör. Det beror inte på att alla säljkurser är dåliga, utan snarare på att de anställda inte vet hur de ska få ut det mesta av kursen eller att kursen inte är den som de behöver.

Kursen bör först och främst vara anpassad efter företaget. Antingen att kursen redan erbjuder det ni letar efter eller att kursen är flexibel för att anpassas för varje kurstillfälle. Det ska vara klart mellan den eller de som leder kursen och du som skickar dina anställda till dem vad det är ni vill få ut av kursen och vilka delar som är särskilt relevanta för er. Detta gör att dina anställda kan börja använda vad de lärt sig omedelbart. De ska inte behöva fundera på hur de ska nyttja sina nya kunskaper i yrket, det ska vara självklart för dem.

Generellt sett är kortare pass bättre än långa. En halvdags eller heldags -utbildning där man går igenom några få ämnen följt av praktisk användning är bättre än en utbildning som håller på i flera dagar utan någon praktisk applikation. Tänk på att våra hjärnor inte kan ta in hur mycket nya information som helst. För mycket information resulterar snarare i att vi känner oss överväldiga vilket gör oss mindre mottagliga.

Informationen ska sedan finnas tillgänglig för att gå tillbaka till och kolla på även efter att kursen är slut. Att dela ut papper under kursen kommer bara att leda till en snabb skumläsning för att sedan återgå till att titta på sina telefoner. Kursdeltagarna behöver bli aktivt involverade och lyssna under utbildningen, uppmuntra dem hellre till att själva ta anteckningar under kursen och skicka först efteråt ut en sammanfattning av vad som har gåtts igenom.

Teknologi används ofta när det är möjligt. Kursledare använder PowerPoints, videor, och engagerande information och statistik för att hjälpa förståelsen och inlärningen. Tekniken vi har tillgång till bör utnyttjas, men på rätt sätt. Att alla sitter med varsin mobiltelefon är knappast gynnande för utbildningen.

Dina anställda ska veta vad det är som förväntas av dem. Mål för försäljningen brukar sättas upp under kursen. Se till att följa upp dessa för att uppmuntra dem att fortsätta lära sig.

Signerat

Daniel “DF” från säljbloggen imaginedf.se