Home> Blog Archives

Blog Archives

Har du koll på reglerna för revisor och revisionsbyrå

2015-09-03 Category :Allmänt 0

En revisor är en person vars uppgift är att granska dig eller ditt företags ekonomiska situation. Det kallas att revisorn gör revision av bolaget eller föreningen, eller vad det nu kan vara. Revisorn ska oberoende granska bokföring och andra dokument och sedan intyga att allting stämmer och att bokföringen följer de lagar och regler som finns. En revisor är i de flesta fallen anställd av en revisionsbyrå.

Vem får då kalla sig revisor och jobba på en revisionsbyrå? Egentligen vem som helst. Det finns inga regler för vem som får kalla sig för revisor, en ideel person kan till exempel vara revisor i en liten förening. Men för att vara skyddad under den s.k. revisorslagen så måste revisorn vara auktoriserad.

För att bli auktoriserad revisor och få jobb på en revisionsbyrå så krävs en kandidatexamen i ekonomi och sedan tre års kvalificerad praktik följt av en revisorsexamen hos RN. Med andra ord krävs det en del utbildning för att bli auktoriserad hos en revisionsbyrå.

Om du måste anställa en revisor från en auktoriserad revisionsbyrå eller om du kan ta någon från det egna ledet varierar beroende på hur stort bolag du har. Mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag i Sverige kan sedan 2010 välja bort revisor i bolagsordningen. Förutsättningarna är b.la. att företagets nettoomsättning under tre miljoner kronor. I dessa fall behövs inte någon revisionsberättelse skickas med årsredovisningen till Bolagsverket.

Ett större företag har dock krav på att ha en auktoriserad revisor. Stora bolag kan dessutom välja att utse en hel revisionsbyrå som revisor, förutsatt att den är auktoriserad.

Så ser reglerna ut för att anställa revisor eller revisionsbyrå, det är viktigt att som företagare ha koll på reglerna. Dessutom förhindrar du eventuella fel i din bokföring om du låter en revisionsbyrå se över din bokföring innan du gör bokslut.