Home> Blog Archives

Blog Archives

Medarbetarundersökning

2015-06-22 Category :Allmänt 0

För många företag är den stora personalomsättningen idag ett bekymmer. Anställda tenderar att vara rörligare än någonsin på marknaden, och det är inte ovanligt att en 25-åring redan har haft fler anställningar än sina far- och morföräldrar haft under hela sin yrkeskarriär. Att få medarbetare att stanna kvar på sin arbetsplats är därför a och o för många företag.

Genom att göra en medarbetarundersökning kan du som företagare sätta fingret på vad som dels är bra, dels vad som är mindre bra på din arbetsplats. När du fångar upp dina anställdas – och framför allt dina nya medarbetares – åsikter kring arbetsmiljö, kollegor och arbetsbelastning, då får du också möjlighet att genomföra nödvändiga justeringar som påverkar personalens motivation att stanna kvar.

När du får resultatet från en medarbetarundersökning, får du svart på vitt vilka förändringar som är nödvändiga för att dina anställda ska känna en tillfredsställelse över att vara kvar på arbetsplatsen. Områden som tas upp i en medarbetarundersökning är förutom arbetsmiljö och arbetsbelastning, även relationen till kollegor och chefer. Resultatet från den första medarbetarundersökningen tenderar att definiera områden som är nödvändiga att arbeta med för att skapa en bra arbetsplats. En andra medarbetarundersökning bör dessutom göras efter en tid för att se över vilka resultat som har uppnåtts utifrån de ändringar som tidigare har kommit fram som prioriterade – och som förhoppningsvis också har genomförts.

Medarbetarundersökningar är något som borde göras av samtliga företag, och något som är att se som en ren hälsofaktor i ett välfungerande företag. De anställda är de absolut och enskilt viktigaste resurserna, och deras trohet och lojalitet är för många företag i det närmaste ovärderlig. Att då ta fram en medarbetarundersökning är därför en av de enklaste metoderna för att skapa ett gott företagsklimat där samtliga medarbetare trivs och känner att de även fortsättningsvis kan utföra ett bra arbete.