Home> Blog Archives

Blog Archives

Redovisningen

2012-11-21 Category :Allmänt 0

En viktig punkt på de flesta styrelsemöten är ekonomi och den ekonomiska redovisningen. Ofta fastnar många möten vid den här punkten. Vi anser att det är mycket viktigt att ha en god bokföring och att snabbt sköta den löpande redovisningen. Det är också viktigt med snabb revision och inlämnande av bokslutet till bolagsverket, detta för att inte hamna efter och för att ha en uppdaterad och klar bild av företagets finansiella situation i god tid. Läs om bra redovisning hos Dubois Revision, Stockholm.