Home> Blog Archives

Blog Archives

Kvotering?

2012-09-04 Category :Allmänt 0

En alltid så intressant fråga är könsfördelningen i styrelsen. De stora börsbolagen har genom tiderna haft väldigt låg andel kvinnliga ledamöter i sina bolagsstyrelser. När det gäller VDn på företaget är det bara nån procent eller två som är kvinnor i det svenska bolagslivet (börsbolag). Vilka är dina åsikter när det gäller kvinnliga bidrag till styrelser. Till vilken nivå ska det kvoteras in? Är det viktigt att ha många kvinnor med, ska det vara en majoritet av män? eller vad tycker ni?