Startsida

Välkommen! Vi har information, insikt och kunskap om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft i de mindre och medelstora företagen.

Utbildningar som tar upp styrelsens ansvar, kontroll, ledning och information Vilka är de olika rollerna i styrelsearbetet, deras strategiska beslut och omvärldsbevakning etc.

Olika ägarmiljöer och ägarstyrning är andra inslag. Vi erbjuder både grundkurser och skräddarsydd utbildning. Våra seminarier behandlar dagsaktuella frågor som utvärdering av styrelsearbete och Corporate Governance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *